Ik ben gespecialiseerd in het:

 

schrijven van educatieve teksten voor het onderwijs, zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs, met name op het gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. Deze teksten worden gebruikt in projecten, handleidingen, methodeboeken, werkboeken, digitale producten en ander lesmateraal. Belangrijk bij het ontwikkelen van educatief-didactisch materiaal is het vooraf vaststellen van concrete lesdoelen.

 

redigeren van educatieve teksten voor diverse uitgevers, zowel in de functie van redacteur als hoofdredacteur. Daaronder valt ook de begeleiding van beginnende auteurs.

 

bewerken van educatieve teksten voor een bepaald niveau binnen het onderwijs, zoals het herschrijven van een bepaalde methode van vmbo-t naar lwoo-niveau.

 

adviseren op educatief en didactisch gebied, zowel betreffende beeld als teksten. Tevens begeleid ik bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van lesmateriaal als methoden, projecten, spelletjes, games en werkboeken.

 

beoordelen van teksten op inhoudelijke correctheid, juistheid van doelgroepniveau en de juistheid van bijgeleverde illustraties.

 

fotograferen in opdracht of het aanleveren van beeldmateriaal uit stock. Ik beschik over een archief van meer dan 150.000 foto’s, voornamelijk op het gebied van natuur en techniek. Ik ben gespecialiseerd in macro- en microfotografie.