Rietgors
Rietgors, Fochteloërveen - Olympus Digital ED 75-300mm II

 

Winterkoninkje
Winterkoninkje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Winterkoninkje
Winterkoninkje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Kauwen
Kauwen - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Zwarte kraai
Zwarte kraai - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Merel
Merelmannetje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Roodborst
Roodborstje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Bonte vliegenvanger
Bonte vliegenvanger, mannetje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Bonte vliegenvanger
Bonte vliegenvanger, vrouwtje - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Fitis
Fitis - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Gele kwikstaart
Gele kwikstaart, Zuid-Limburg - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Vlaamse gaai
Vlaamse gaai, Dwingeloo - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm

 

Appelvink
Appelvink, Kennemerduinen - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm
Zwarte mees
Zwarte mees, Dwingeloo, 2018 - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm
Zwarte mees
Zwarte mees, Dwingeloo, 2018 - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm
Zanglijster
Zanglijster, Harskamp 2018 - Panasonic MTF Vario Elmar 100-400mm