Roofvogels

Recent posts

Rupsendoders

Rupsendoders Grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) Grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) Kleine rupsendoder (Ammophila pubescens) – Spannerrups wordt aangevoerd bij het nest. Kleine rupsendoder (Ammophila pubescens) –

Read More »

Wolbijen

Wolbijen Grote wolbij (Anthidium manicatum) Grote wolbij (Anthidium manicatum) Grote wolbij (Anthidium manicatum)

Read More »

Koekoeksbijen

Koekoeksbijen Grote kegelbij (Coelioxys conoidea), vrouwtje – Het Gooi, 2017 Grote kegelbij (Coelioxys conoidea), vrouwtje – Het Gooi, 2017 Roodharige wespbij (Nomada lathburiana) Roodharige wespbij

Read More »