wolfspin
Wolfspin - Zuiko 20mm micro
 
wolfspin
wolfspin - Zuiko 20mm micro
 
Springspin (Marpissa muscosa)
Springspin (Marpissa muscosa) - Kortenhoef, Zuiko D 60mm macro